Pazartesi, Kasım 14, 2005

Ke'ler bazen Ka oluyor.

Bu aralar KC Yap?'n?n tv filmlerine rastl?yorum. 'Kace yap?' diye konu?an bir d?? ses duyuyorum. Oldum olas? ke'lerin ka olarak okunmas? beni rahats?z eder. Seseka, kadeve ve de ho? olmayan ba?ka bir k?saltmada daha 'ka' yerle?mi?. Ama pek yap?lacak bir ?ey yok sanki. Ekte B�Y�K HARFL? KISALTMALARDA /K/ HARF?N?N OKUNU?U konulu bir link yolluyorum. Ba??nda " 20-26 Eyl�l 2004 tarihleri aras?nda Ankara'da toplanan Uluslar Aras? 5. T�rk Dili Kurultay?nda sunulan bildirinin �zetidir." yaz?yor. Dikkatinizi �ekerse, uluslararas? ayr? yaz?lm??, g�leyim mi, a?layayam m? bilemedim:)

http://w3.gazi.edu.tr/~pekacar/bildiri_kisalt.htm

0 Comments:

Yorum Gönder

<< Home