Perşembe, Mart 03, 2005

Dil Sempozyumu

Marmara Üniversitesi web sitesinde şu duyuru var (http://mimoza.marmara.edu.tr/~dilyazin/dilyazin_duyuru.htm)

Uluslar Arası
V. DİL, YAZIN, DEYİŞBİLİM
SEMPOZYUMU

24-25 HAZİRAN 2005
KATILIM ÇAĞRISI

Sayın Meslektaşımız,

V. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu 24-25 Haziran 2005 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi ve Türkçe Eğitimi Bölümleri tarafından İstanbul’da uluslar arası katılımlı olarak gerçekleştirilecektir.

Dil, Yazın ve Deyişbilim, günümüzde kültürleri tanımak ve yazılı ürünleri okuyarak anlamak için ihtiyaç duyulan olgulardır. Bu sebeble ana dili ve yabancı dil uzmanları bu alanlarda yaptıkları araştırma ve çalışmalarla bu bilim dallarına katkıda bulunurlar, kültürler arası ve kültür içi iletişime yardımcı olurlar, yazarlar ise yazın ve deyişbilim için malzeme sunan sanatçılardır.

V. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumunda siz değerli bilim adamlarını bir araya getirmeği, dil, deyiş ve yazın alanlarındaki çalışmalarınızı / araştırmalarınızı paylaşıma sunmayı plânlamaktayız. Birincisi Denizli’de, ikincisi Adana’da, üçüncüsü Eskişehir’de, dördüncüsü Çanakkale’de düzenlenmiş olan bu sempozyumun  çokdilliliğin ve çokkültürlülüğün  kavşağı olan İstanbul’da dil, deyiş ve yazın alanı ile ilgilenen bilim adamlarının katılımlarıyla verimli geçeceğine inanıyoruz.

Sempozyuma Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı  Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Yabancı Diller Eğitimi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Mütercim-Tercümanlık ile ilgilenen öğretim elemanlarının ve yazarların katılımı beklenmektedir. Bildiri ile ya da dinleyici olarak katılmak isteyenlerin bilgisine sunulur.

Sunu konuları:
a) Dilbilim ve Dil Eğitimi
b)Yazın, Yazınbilim ve Yazın eğitimi  
c) Deyişbilim (Stilistik, Retorik).
d) Çeviri, Çeviribilim  

Saygılarımızla,
Sempozyum Sekreterliği

1 Comments:

Blogger Haluk Mesci said...

Aslında reklam yazarlarının da burada bildiri yayınlayacak kadar çalışkan, gelişmiş, örgütlü, saygın vb olması gerekmez miydi ?

03 Mart, 2005 22:34  

Yorum Gönder

<< Home